• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg
  • slides.png

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 น. โรงเรียนวัดคูยางได้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "การสอนวิชาชีพท้องถิ่น" โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดขึ้นโดยมีท่าน ผอ. สมปราถ แว่นแก้ว ผู...

Read more

โรงเรียนวัดคูยาง จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนชากังราว โดยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน กิจกรรม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไปแข่งขันระดับ...

Read more

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดคูยางกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ได้นำเด็กนักเรียนไปเข้าค่ายโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาค...

Read more

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 18 สิงหาคม 57 โรงเรียนวัดคูยางให้การต้อนรับ คุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนวัดคูยาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษา มาส่งเพื่อขวัญแล...

Read more

กับอีกหนึ่งกิจกรรม ทางวิชาการ ดีดี ที่ทางโรงเรียนวัดคูยาง โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ในทักษ...

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 57  
ดาวน์โหลด คลิก
[2/01/57]
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 57
หน้าแรก หน้าสอง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง
[15/03/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 57
หน้าแรก หน้าสอง [ 08/07/57]  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

รับข่าวสารจากเรา

ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารจาก โรงเรียนวัดคูยาง

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใด

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ข่าวการศึกษา

Find us on Facebook
Follow Us