• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศง 2557 โรงเรียนวัดคูยาง โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคุรครูนวรัตน์ ผลาภิรมย์ และ คณะครูจากโรงเรียนบ้านทรงธรรม ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู ที่โรงเรีย...

Read more

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา ประมาณ 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนวัดคูยาง โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภ...

Read more

เมื่อช่วงเช้าวัน อาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 ทางโรงเรียนวัดคูยาง รับรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เข้าใหม่ปีการศึกษา 2557 ) ซึ่งมีผู้ปกครอง ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมากเกือบ 130 คน...

Read more

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดคูยาง จัดกิจกรรมรับรายงาน ตัว นักเรียน อนุบาล 1 นักเรียนห้องเรียนสองภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ ป.4/1 ห้องเรียนความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณ...

Read more

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดคูยางจัดกิจกรรม เปิดรั้ว เยี่ยมโรงเรียน OPEN HOUSE โดยมีท่านรองฯสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ใ...

Read more

ข่าวประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศ หมายเลขประจำตัวนักเรีียน (นักเรียนเข้าใหม่) ชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2557   โรงเรียนวัดคูยาง  เพื่อนำไปปักเสื้อนักเรียน  [26/03/57]

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ประกาศแจ้งปฏิทิน ปิด - เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด [20/03/57]

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปฏิทินแจ้งกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวัดคูยาง ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือน พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลด คลิก
[27/01/57]
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 57  
ดาวน์โหลด คลิก
[2/01/57]
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 57
หน้าแรก หน้าสอง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง
[15/03/57]
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ลิงค์น่าสนใจ

รับข่าวสารจากเรา

ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารจาก โรงเรียนวัดคูยาง

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใด

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ข่าวการศึกษา

Find us on Facebook
Follow Us