• slide0.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slides.png

โรงเรียนวัดคูยาง จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดคูยาง ครั้งที่ 3/2557  ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557  เวลา 16.00 น. ณ ห้องพุทธรักษาโรงเรียนวัดคูยาง โดยมีวาระสำคัญคือ กา...

Read more

เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2557 โรงเรียนวัดคูยาง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน แห่งปี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องพุทธรักษา โรงเรียนวัดคูยาง ภายใ...

Read more

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 9.00 น. โรงเรียนวัดคูยาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งมาประเมินผลการจัดการศึกษา ของโรงเร...

Read more


โรงเรียนวัดคูยาง ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการกำจัดเหา  เพื่อ ให้นักเรียนที่มีเหา นั้น ไม่ต้องมีเหาอีกต่อไป โดยการสนธิเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะครูโ...

Read more

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดคูยาง โดยท่านผู้อำนวยการสมปราถ  แว่นแก้ว  รองวิมลชัย  สิลารักษ์ คุณครูชาญณรงค์  สถิตย์อยู่ ผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขีย...

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 57  
ดาวน์โหลด คลิก
[2/01/57]
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 57
หน้าแรก หน้าสอง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง
[15/03/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 57
หน้าแรก หน้าสอง [ 08/07/57]  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

รับข่าวสารจากเรา

ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารจาก โรงเรียนวัดคูยาง

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใด

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ข่าวการศึกษา

Find us on Facebook
Follow Us