• slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slides.png

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใดใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารจาก โรงเรียนวัดคูยาง
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนขึ้นมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเขียนบทความวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม และนักเรียนที่ไปแข่งขันสภานักเรียนจังห...

Read more

โรงเรียนวัดคูยางโดยท่านผู้อำนวยการขจรยศ  บุรุษศรี จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดคูยาง โดยกำหนดให้เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา โดยมีเนื้อ...

Read more

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดคูยางได้พานักเรียนจำนวน 24 คนเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ โดยสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และบริษัท ปตท.สพ ในพื้นที่จ...

Read more

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนวัดคูยาง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดคูยางให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง นายขจรยศ บุรุษศรี เวลา  ในเวลา 9:009 น.
Read more

วันที่ 4ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดคูยางได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น เวลา 8.00 ที่สนามฟุตบอลหน้าเสาธง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมกันใส่เสื้อสีเหลือง ต่อมาได้มีพิธีเปิดกิ...

Read more

เช้าวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคูยาง ได้ทำการทดสอบ Pre NT ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนทดสอบจริง จะได้ทราบถึง พัฒนาการ ผลสัมฤทธิ์และคว...

Read more

โรงเรียนวัดคูยาง โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ยินดีต้อนรับ คุณครูทาริกา ฟักนาค ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทวัดผล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคร...

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 57  
ดาวน์โหลด คลิก
[2/01/57]
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 57
หน้าแรก หน้าสอง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง
[15/03/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 57
หน้าแรก หน้าสอง [ 08/07/57]

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 5 เดือน ตุลาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง [03/10/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Find us on Facebook
Follow Us