• slide2.jpg
  • slide10.jpg
  • slide12.jpg
  • slide13.jpg
  • slides.png

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใดใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารจาก โรงเรียนวัดคูยาง
เรามี 113 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ในช่วงบ่าย วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. โรงเรียนวัดคูยางจัดกิจกรรมการอบรมแกนนำสารวัตรนักเรียนจราจร โครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เร...

Read more

ช่วงเช้าวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัคดูยาง จัดกิจกรรมการอบรมแกนนำนักเรียนและสารวัตรนักเรียน ป้องกันยาเสพติด ในโครงการรักษ์โรงเรียน โดยท่านผู้อำนวยการขจรยศ บุรุษศรี ผ...

Read more

สุดยอดเด็ก Mep โรงเรียนวัดคูยาง คว้า แชมป์ Spelling Bee ในการแข่งขันงานนิทรรศการราชภัฎกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ผลงานโดยเด็กชายศุภ...

Read more

โรงเรียนวัดคูยาง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานเปิดโลกวิชาการ Open House ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยเข้าร่วมการแข่งขัน รายการต่าง ๆ เช่น ฟุตซอล A-math ...

Read more

โรงเรียนวัคดูยาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลครูเครือข่ายแกนนำ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยจัดอบรมให้กับคณะครู จำนวน 20 คน จากกลุ่มสาระการเรี...

Read more

โรงเรียนวัดคูยาง นำโดยท่านผู้อำนวยการขจรยศ บุรุษศรี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ในภาคเช้า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมพิธีการน้อมรำลึกบูชาครู ณ หอประชุมโรงเ...

Read more

ด้วยสายชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดคูยางกำหนดจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จุดประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลย...

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 57  
ดาวน์โหลด คลิก
[2/01/57]
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 57
หน้าแรก หน้าสอง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง
[15/03/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 57
หน้าแรก หน้าสอง [ 08/07/57]

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 5 เดือน ตุลาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง [03/10/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Find us on Facebook
Follow Us