• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slides.png

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้สู่บูรณาการ Five STEP โดยนำนักเรียนเกือบ 250 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมเป่าแก้ว บ้านหนองโดน อำเภอไทรงาม...

Read more

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดคูยาง เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนชากังราว ประกอบไปด้วย 7 โรงเรียน ซึ่งต่างก็ส่งนักกีฬา กองเชียร์ ขบวนพาเหรด เข้าร่ว...

Read more

ช่วงเช้าวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดคูยาง จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมรักการอ่าน ระดับกลุ่มโรงเรียนชากังราว ก่อนการแข่งขัน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง น...

Read more

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 7:30 น โรงเรียนวัดคูยางได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณะครูบุคล...

Read more

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557 เวลา 11:30 น. โรงเรียนวัดคูยางขอแสดงความยินดีกับครูทั้ง 3 ท่าน.....ครูบังเอิญ ศรีวังราช * ครูนิสา แก่งศิริ * ครูปิยะดา พรหมอินทร์ ที่ได้ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โดยไ...

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 57  
ดาวน์โหลด คลิก
[2/01/57]
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 57
หน้าแรก หน้าสอง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง
[15/03/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 57
หน้าแรก หน้าสอง [ 08/07/57]  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

รับข่าวสารจากเรา

ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารจาก โรงเรียนวัดคูยาง

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใด

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ข่าวการศึกษา

Find us on Facebook
Follow Us