• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg
  • slides.png

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 18 สิงหาคม 57 โรงเรียนวัดคูยางให้การต้อนรับ คุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนวัดคูยาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษา มาส่งเพื่อขวัญแล...

Read more

กับอีกหนึ่งกิจกรรม ทางวิชาการ ดีดี ที่ทางโรงเรียนวัดคูยาง โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ในทักษ...

Read more

วันที่ 8 สิงหาคม เวลาประมาณ 8:00 น. โรงเรียนวัดคูยางได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีท่าน ผอ. สมปราถ แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยางเป็นประธานและได้ขึ้น...

Read more

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 8:00 น.โรงเรียนวัดคูยางร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5, 6 ได้จัดกิจกกรรม Mathematics Camp ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา โดยมีท่าน ผอ.สมปราถ แว่นแก้ว ผู้อำนวย...

Read more

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ มอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร ...

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 57  
ดาวน์โหลด คลิก
[2/01/57]
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 57
หน้าแรก หน้าสอง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง
[15/03/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 57
หน้าแรก หน้าสอง [ 08/07/57]  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

รับข่าวสารจากเรา

ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารจาก โรงเรียนวัดคูยาง

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใด

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวการศึกษา

Find us on Facebook
Follow Us